Jeste li znali da …
28. November 2023

…oži­če­nje pro­sječ­ne dulji­ne ins­ta­li­ra­no na Per­kins moto­ri­ma izno­si više od 66 meta­ra kabela?

To je isto kao raspon krila Boeinga 747. Ožičenje povezuje sve električne i elektroničke komponente vašeg motora i kao osjetljiva živčana nit čini osnovu za funkcionalan motor. Električne komponente kao što su sustav predgrijavanja, starter motor, alternator itd. moraju biti…
Read More
Jeste li znali da …
31. August 2023

…je Per­kins već pro­izveo 22 mili­ju­na moto­ra od 1932?

To je dvaput više motora nego što se u svijetu svakog mjeseca rodi djece. Možda je jedan od ovih mnogih motora u vašem stroju. Kao službeni Perkins distributer, BU Power Systems nudi originalne Perkins rezervne dijelove i usluge za vaš…
Read More
Jeste li znali da …
5. July 2023

…Per­kins pum­pe za vodu mogu ispum­pa­ti oko 360.000 lita­ra ras­hlad­ne teku­ći­ne u 24 sata rada?

To je jednako 2378 punih kada. Vodena pumpa dovodi hladnu vodu u motor da ga ohladi. Voda se zagrijava visokom temperaturom motora, a zatim izlazi iz motora u hladnjak. Uz pomoć rashladnog sustava izbjegava se pregrijavanje i posljedični kvarovi. Optimalne…
Read More
Jeste li znali da …
2. March 2023

…Per­kins® Eco­plus-Fil­ter ukla­nja čes­ti­ce manje od četi­ri mikrona?

To je otprilike veličine jednog crvenog krvnog zrnca, koje je veličine pet mikrona i ne može se vidjeti golim okom. Visokokvalitetni filteri goriva štite vaš motor u svakoj vrsti primjene i sprječavaju oštećenja motora, jer čak i najmanje čestice mogu…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
3. November 2022

…Per­kins odr­ža­va više od 4.5 mili­ju­na serij­skih bro­je­va motora?

To je otprilike onoliko serijskih brojeva motora koliko se opseg Sunca mjeri u kilometrima. Serijski brojevi mogu se naći u cijelom svijetu i pružiti informacije o godini i zemlji proizvodnje motora, kao i o njegovoj točnoj konfiguraciji. Svaki motor je…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
14. March 2022

… je odr­ži­vost temelj­na vri­jed­nost tvrt­ke Perkins?

Održiva proizvodnja učinkovita je proizvodnja - a učinkovitost je dobra za isplativost. Perkins pokreće održive promjene kroz napredne procese i inovacije proizvoda, a posvećen je održivim proizvodnim procesima koji minimiziraju i potrošnju energije i proizvodnju otpada. Najnoviji Perkins EU Stage…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
8. February 2022

… su svi Per­kins star­te­ri dizaj­ni­ra­ni i tes­ti­ra­ni da budu dugovječni?

Zajamčeno je da će se pokrenuti oko 36.000 puta, što je otprilike deset puta dnevno gotovo 10 godina. Originalne Perkins komponente sinonim su za snažnu izvedbu, izvanrednu kvalitetu i visoku pouzdanost. Kao naš kupac, imate koristi od gotovo 90 godina…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
6. December 2021

… smo u moguć­nos­ti popra­vi­ti moto­re sta­ri­je od 30 godi­na pre­ma stan­dar­di­ma kva­li­te­te novog proizvoda?

Tako da ti motori postoje duže od interneta. BU Power Systems može vam ponuditi i motore koji više nisu u proizvodnji. Pratimo provjerene procese kojima se osigurava da svaki zamjenski motor – bilo novi ili obnovljeni – ispunjava odgovarajuće zahtijevane…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
9. November 2020

… Per­kins tes­ti­ra funk­ci­ju svih rezerv­nih dije­lo­va na simu­li­ra­noj nad­mor­skoj visi­ni od 4.500 metara?

To je gotovo jednako visoko kao Mont Blanc, na 4.810 metara najviše planine u Alpama i EU. Perkins rezervni dijelovi također su testirani na toleranciju na temperaturne fluktuacije. To je zato što mnogi Perkins motori rade u nekim od najzahtjevnijih…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
7. September 2020

… je tlak kom­pre­si­je cilin­dra u Per­kins moto­ru oko 30–35 bara?

To približno odgovara tlaku na 300 m dubine. Dakle, već se nalazimo u području mora gdje nema svjetla - takozvanom dubokom moru. Svi Perkins motori su visokokvalitetnog dizajna i zahvaljujući opsežnim testiranjima također se izvrsno ponašaju u posebnim uvjetima. Ovaj…
Read More