Czy wiesz, że…
26. marca 2024

…olej w sil­ni­ku Per­kin­sa jest fil­tro­wa­ny co 12–15 sekund?

To mniej więcej tak często, jak bicie serca płetwala błękitnego podczas nurkowania. Zapewnia to odfiltrowanie wszystkich zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić silnik. Filtry stanowią pierwszą linię obrony silnika, chroniąc jego części przed niepożądanymi zanieczyszczeniami. Każdy materiał, który nie zostanie wychwycony przez…
Read More
Czy wiesz, że…
28. listopada 2023

…w sil­ni­kach Per­kins mon­to­wa­ne są wiąz­ki prze­wo­dów o śred­niej dłu­go­ści ponad 66 metrów?

To tyle samo, co rozpiętość skrzydeł Boeinga 747. Wiązka przewodów łączy wszystkie elektryczne i elektroniczne komponenty silnika i jako wrażliwa nić nerwowa stanowi podstawę funkcjonowania silnika. Komponenty elektryczne, takie jak układ podgrzewania wstępnego, rozrusznik, alternator itp. muszą być idealnie dopasowane…
Read More
Czy wiesz, że…
31. sierpnia 2023

…od 1932 roku Per­kins wypro­du­ko­wał już 22 milio­ny silników?

To dwa razy tyle silników, ile dzieci rodzi się miesięcznie na świecie. Być może jeden z tych wielu silników znajduje się w Państwa maszynie. Jako oficjalny dystrybutor firmy Perkins, BU Power Systems oprócz sprzedaży nowych silników oferuje oryginalne części zamienne…
Read More
Czy wiesz, że…
5. lipca 2023

…pom­py wody Per­kin­sa mogą prze­pom­po­wać oko­ło 360 000 litrów pły­nu chło­dzą­ce­go w cią­gu 24 godzin pracy?

To równowartość 2 378 pełnych wanien. W układzie pompa wody podaje płyn chłodzący do silnika, aby go schłodzić. Płyn nagrzewa się przez wysoką temperaturę silnika, a następnie jest transportowany z silnika do chłodnicy. Z pomocą układu chłodzenia unika się przegrzania…
Read More
Czy wiesz, że…
2. marca 2023

…filtr Per­kins® Eco­plus-Fil­ter usu­wa czą­stecz­ki mniej­sze niż czte­ry mikrony?

Jest to mniej więcej wielkość pojedynczej czerwonej krwinki, która ma wielkość pięciu mikronów i nie można jej zobaczyć gołym okiem. Wysokiej jakości filtry paliwa chronią silnik i zapobiegają jego uszkodzeniu – nawet najmniejsze cząsteczki mogą prowadzić do zwiększonego zużycia pomp…
Read More
YouTube

Wczytując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Dowiedz się więcej

Załaduj film

Czy wiesz, że…
3. listopada 2022

…Per­kins posia­da ponad 4,5 milio­na nume­rów seryj­nych silników?

To mniej więcej tyle numerów seryjnych silników, ile kilometrów mierzy obwód Słońca. Numery seryjne można znaleźć na całym świecie i dostarczają one informacji o roku i kraju produkcji silnika, a także o jego dokładnej konfiguracji. Każdy silnik jest specjalnie zaprojektowany…
Read More
YouTube

Wczytując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Dowiedz się więcej

Załaduj film

Czy wiesz, że…
14. marca 2022

… zrów­no­wa­żo­ny roz­wój jest pod­sta­wo­wą war­to­ścią w fir­mie Perkins?

Zrównoważona produkcja to wydajna produkcja - a wydajność jest dobra dla rentowności. Perkins napędza zrównoważone zmiany poprzez zaawansowane procesy i innowacje produktowe oraz angażuje się w zrównoważone procesy produkcyjne, które minimalizują zarówno zużycie energii, jak i produkcję odpadów. Najnowsze silniki…
Read More
YouTube

Wczytując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Dowiedz się więcej

Załaduj film

Czy wiesz, że…
8. lutego 2022

… Wszyst­kie roz­rusz­ni­ki Per­kins są pro­jek­to­wa­ne i testo­wa­ne pod kątem trwałości.

Gwarantują rozruch około 36 000 razy, to około dziesięciu razy dziennie przez prawie 10 lat. Oryginalne komponenty elektryczne Perkins są synonimem wysokiej wydajności, wyjątkowej jakości i wysokiej niezawodności. Jako nasz klient korzystasz z prawie 90-letniego doświadczenia w opracowywaniu wydajnych i…
Read More
YouTube

Wczytując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Dowiedz się więcej

Załaduj film

Czy wiesz, że…
6. grudnia 2021

… jeste­śmy w sta­nie napra­wić sil­ni­ki powy­żej 30 lat zgod­nie z nor­mą jako­ści nowe­go produktu?

Wiek oraz obecność na rynku tych silników jest dłuższa  niż istnienie internetu publicznego. BU Power Systems jest w stanie wesprzeć Cię silnikami, które nie są już produkowane. Udowodniliśmy, że każdy silnik zastępczy – nowy lub odnowiony – spełnia odpowiednie wymagane…
Read More
YouTube

Wczytując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Dowiedz się więcej

Załaduj film

Czy wiesz, że…
9. listopada 2020

… Per­kins testu­je dzia­ła­nie wszyst­kich czę­ści zamien­nych na symu­lo­wa­nej wyso­ko­ści 4500 metrów?

To prawie tak wysoko jak Mont Blanc, na wysokości 4 810 metrów, najwyższa góra w Alpach i  w  UE. Części zamienne Perkins są również testowane pod kątem ich tolerancji na wahania temperatury. Wynika to z faktu, że wiele silników Perkins…
Read More