Vidste du det …?

…at oli­en i din Per­kins-motor bli­ver fil­tre­ret hvert 12.–15. sekund?

By 26. marts 2024 No Comments

Det er omtrent lige så ofte som en blå­hvals hjer­teslag, når den dyk­ker. Det sik­rer, at alle par­tik­ler, der kan ska­de moto­ren, bli­ver fil­tre­ret fra.

Fil­tre er vir­ke­lig din motors før­ste for­svars­linje, der beskyt­ter dele ved at hol­de uøn­sket snavs ude. Alt mate­ri­a­le, der ikke opfan­ges af et fil­ter, kan poten­ti­elt beska­di­ge moto­ren og kom­pro­mit­te­re dens effek­ti­vi­tet. Fil­tre af høj kva­li­tet har der­for en stor ind­fly­del­se på din motors effektivitet.

Olie­fil­ter, brænd­stof­fil­ter og luft­fil­ter fra Perkins

Tak­ket være man­ge års erfa­ring og udvik­ling til­by­der Per­kins fil­tre, der er spe­ci­elt desig­net til din motor og giver den høje­ste fil­tre­ring­sy­del­se. Med et ori­gi­nalt Per­kins-fil­ter kan du være sik­ker på, at din motor er beskyt­tet så opti­malt som muligt.

Få mere at vide her.