At arbej­de hos BU Power Systems

Flyt­ter noget – sam­men med os

Er du moti­ve­ret? En hold­spil­ler? Åben for andre kul­tu­rer? Og kan du lide at arbej­de internationalt?
Er du inter­es­se­ret i tek­nisk kom­plek­se pro­duk­ter og spørgs­mål? Så ser vi frem til at møde dig snart.

Tek­ni­ske jobs

Uan­set om du arbej­der inden for det tek­ni­ske områ­de, i salgs­af­de­lin­gen, i appli­ka­tions­sty­rin­gen eller i garan­ti­af­de­lin­gen – hos BU Power Systems har du en bred vif­te af mulig­he­der som tek­ni­ker med eks­per­ti­se inden for die­sel- eller gas­mo­to­rer. Få mere at vide om vores ledi­ge stillinger …

Kom­merci­el­le jobs

Hos BU Power Systems ansæt­ter vi jævn­ligt med­ar­bej­de­re i for­ret­nings­om­rå­der. Har du gode engel­ske fær­dig­he­der og nyder at dele med andre kul­tu­rer? Så kig efter dit nye job …

Uddan­nel­se

Vi ansæt­ter jævn­ligt prak­ti­kan­ter til erhvervskun­der (m / f). Klik her for ledi­ge stillinger …

Alle jobs med et overblik

Die­sel­tek­ni­ker / meka­ni­ker intern og ekstern
Dan­mark
Rin­ge