Vidste du det …?

…der er instal­le­ret et led­nings­net med en gen­nem­snit­lig læng­de på mere end 66 meter kabel på Perkins-motorer?

By 28. november 2023 No Comments

Det er det sam­me som vin­ge­fan­get på en Boe­ing 747. Led­nings­net­tet for­bin­der alle de elek­tri­ske og elek­tro­ni­ske kom­po­nen­ter i din motor, og som en føl­som ner­ve­t­råd dan­ner det grund­la­get for en fun­ge­ren­de motor.

Elek­tri­ske kom­po­nen­ter som for­varm­nings­sy­ste­met, start­mo­to­ren, gene­ra­to­ren osv. skal være per­fekt til­pas­set din motor for at garan­te­re en påli­de­lig motor­start, selv ved lave temperaturer.

Få mere at vide om Per­kins elek­tri­ske kom­po­nen­ter her.