BU Power Systems Nyheder

BU Ser­vi­ce — påli­de­lig, hur­tig og kompetent

By 10. november 2023 No Comments

Næsten som James Bond. Ikke i Hen­des Majestæts tje­ne­ste, men for vores kun­de Ghel­ma AG Bau­be­tri­e­be var tek­ni­ker­ne fra BU Power Systems nu i aktion på Schilt­horn i de Ber­ner­ske Alper 2.970 m over havets over­fla­de. På det­te usæd­van­li­ge sted blev vi kaldt ud til et ser­vi­ce­be­søg på en Per­kins 1204E-E44TTA. Schilt­horn blev blandt andet berømt gen­nem James Bond-fil­men fra 1969 film “I Hen­des Majestæts hem­me­li­ge tje­ne­ste” fra 1969. Den rote­ren­de restau­rant på top­pen, som rote­rer en gang om sin egen akse på 45 minut­ter, skyl­der sit nuvæ­ren­de navn “Piz Glo­ria” til filmproduktionen.

Uan­set om det er hos vores kun­der, i mar­ken eller på vores værk­sted — BU Ser­vi­ce hjæl­per dig hur­tigt og kom­pe­tent til enhver tid. Som spe­ci­a­list på Per­kins moto­rer har vi alle de nød­ven­di­ge reser­ve­de­le, doku­men­ta­tion, værk­tø­jer og teststande.