BU Power Systems Nyheder

Ny fili­al i den ita­li­en­ske Motor Valley

By 15. marts 2019 No Comments

For nylig har BU Power Systems Ita­lia flyt­tet sin fili­al i regio­nen Emi­lia-Romag­na fra Castel San Pie­tro Ter­me til Imo­la. “Det­te skridt var nød­ven­digt for yder­li­ge­re at for­bed­re vores kapa­ci­tet,” siger Ser­gio Fer­ro, som er ansvar­lig for efter­salgs­salg hos BU Power Systems Ita­lia. “Med et team på fem per­so­ner er jeg pla­ce­ret i vores nye kon­tor i Imo­la. Mine kol­le­ger og jeg sæt­ter pris på den mere moder­ne infra­struk­tur og bed­re mulig­he­der for at betje­ne vores kun­der fra det nye kon­tor. “Rober­to Fri­ge­rio, efter­mar­keds­ser­vi­ce­chef hos BU Power Systems Ita­lia, er også til­freds med den nye pla­ce­ring. “Vi er kun flyt­tet 16 kilo­me­ter, men det­te var et vig­tigt skridt for os at gå hånd i hånd med vores kun­der. Imo­la er som sæde for man­ge indu­stri­el­le virk­som­he­der et vig­tigt sted i regio­nen omkring Bolog­na, “siger han.