BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems viser en pre­mi­e­re på bauma

By 11. marts 2019 No Comments

Nedtæl­lin­gen er star­tet. Fra 8. til 14. april del­ta­ger utal­li­ge besø­gen­de fra nær og fjern den 32. udga­ve af bau­ma i München.

For før­ste gang vil BU Power Systems og Per­kins bli­ve repræ­sen­te­ret med to stan­de på det­te års bau­ma. I hal A4, stand 336 vil vi præ­sen­te­re de nye hybrid­løs­nin­ger fra Per­kins. Du får også et ind­blik i Per­kins omfat­ten­de udvalg af die­sel­mo­to­rer. Med moto­rer fra 4 til 597 kW til­by­der Per­kins et kom­plet sor­ti­ment, der opfyl­der alle glo­ba­le emis­sions­stan­dar­der, her­un­der Sta­ge V. Vi glæ­der os til at præ­sen­te­re for­de­le­ne ved det­te bre­de produktsortiment.

I hal A5, stand 207, præ­sen­te­rer vi vores omfat­ten­de por­te­føl­je inden for efter­mar­ke­det. Eks­per­ter­ne fra Per­kins og BU Power Systems er til­gæn­ge­li­ge for at besva­re even­tu­el­le spørgs­mål, du måt­te have om Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le og serviceporteføljen.

Besøg os på stand 336 i hal A4 og stand 207 i hal A5.