BU Power Systems Nyheder

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og EURO BAGGING

By 25. august 2022 No Comments

Vores kun­de EURO BAGGING reg­ner med Per­kins moto­rer til sine land­brugs­ma­ski­ner. Den fami­lie­e­je­de virk­som­hed belig­gen­de i Tjek­ki­et sæl­ger maski­ner til opbe­va­ring af foder samt ensi­la­gepo­ser. EB 310 GM ensi­la­ge­op­sam­le­ren er dre­vet af en 1206J Per­kins die­sel­mo­tor med en effekt på 168 kW og 7,0 l, om opfyl­der både Tier 4 final- og Sta­ge V‑kravene. Tak­ket være deres påli­de­li­ge kva­li­tet og moder­ne tek­ni­ske udstyr til­by­der maski­ner­ne deres bru­ge­re reel mer­vær­di. “Frem for alt er et godt sam­ar­bej­de med vores part­ne­re en pri­o­ri­tet for os. Vi er der­for gla­de for at have fun­det en påli­de­lig part­ner til alle motor­re­la­te­re­de spørgs­mål i BU Power Systems som Per­kins-distri­butør”, siger Lukáš Jurek, CEO for EURO BAGGING.