BU Power Systems Nyheder

Stor fest i Italien

By 30. september 2022 No Comments

Sik­ke en begi­ven­hed! I dag invi­te­re­de BU Power Systems Ita­lia kun­der, Per­kins part­ne­re og med­ar­bej­de­re til at fejre virk­som­he­dens 10 års jubilæum sammen.

Ved den smuk­ke Como sø nød gæster og vær­ter et arran­ge­ment i topklas­se i en beta­gen­de atmos­fæ­re med typisk ita­li­ensk flair. På Vil­la Geno blev der skå­let, festet og fejret.

Tak til alle gæster­ne for de man­ge spe­ci­el­le øje­blik­ke. Og tak til Per­kins tea­met for 10 års godt sam­ar­bej­de. Og sidst, men ikke mindst, tak til alle med­ar­bej­de­re hos BU Power Systems.