BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems på EIMA

By 10. august 2022 No Comments

Nedtæl­lin­gen er i gang: Om et par uger star­ter næste EIMA. På mes­se­cen­tret i Bolog­na, Ita­li­en, vil der fra den 9. til 13. novem­ber være over 1.300 for­skel­li­ge udstil­le­re med et bredt udvalg af maski­ner og model­ler til forarbejdnings‑, landbrugs‑, skovbrugs‑, land­skabs- og indu­stri­sek­to­ren. BU Power Systems vil også del­ta­ge: Som offi­ci­el Per­kins distri­butør er vi gla­de for at kun­ne præ­sen­te­re et udvalg af Per­kins moto­rer og tje­ne­ster i hal 15 på stand C13. Benyt lej­lig­he­den og tal direk­te med motor­eks­per­ter­ne fra BU Power Systems personligt!