BU Power Systems Nyheder

Nyt kon­tor i Warszawa

BU Power Systems fort­sæt­ter med at vok­se. For yder­li­ge­re at for­bed­re vores ser­vi­ce og altid være så tæt som muligt for vores kun­der, er BU Power Systems Polska for nylig flyt­tet ind i et nyt kon­tor. Sta­dig belig­gen­de i den pol­ske hoved­stad til­by­der det nye kon­tor man­ge for­de­le for vores kun­der og med­ar­bej­de­re. “Vi er meget hel­di­ge og stol­te over at have gjort det­te skridt. Nu ser vi frem til at fort­sæt­te med at vok­se hos vores kun­der. “Sag­de Krzysztof Gołąb, admi­ni­stre­ren­de direk­tør hos BU Power Systems Polska. “Det nye pol­ske hoved­kvar­ter lig­ger i Puławska Stre­et — det­te er en af hoved­ga­der­ne i byen Warszawa. Det for­bin­der det syd­li­ge cen­trum og de syd­li­ge byom­rå­der Moko­tów og Ursynów med for­stad til Pia­secz­no. Det nye pol­ske hoved­kvar­ter lig­ger tæt på Cho­pin Luft­havn og ring­vej­en, der for­bin­des godt med udkør­sels­ve­je­ne fra byen. Vi er hvor for­ret­nings­li­vet pulserer. ”