Til­be­hør til båd og skibsmotorer

PRM mari­ne gear

PRM har i mere end 40 år, lavet kva­li­tets gear­kas­ser til mari­ne instal­la­tio­ner fra 10 HK til 750 HK