Ska­de rapport

Så vi kan behand­le dit krav hur­tigst muligt, ven­ligst udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Det­te vil give os alle de nød­ven­di­ge data, vi skal behand­le dit krav. Det­te hjæl­per os med at straks kon­trol­le­re om der er et garan­ti­be­vis og om nød­ven­digt at plan­læg­ge bru­gen af ​​en ser­vi­ce­tek­ni­ker direk­te. Kun på den­ne måde kan vi garan­te­re en hur­tig og jævn garan­ti­pro­ces. Hvis du har fejl­ko­der, skal du huske at ind­ta­ste dem i det rum, der er angi­vet i formularen.