Kontakt

Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie hier unseren Rückruf-Service:

Ali ste vedeli, da …
26. marca 2024

…se olje v motor­ju Per­kins fil­tri­ra vsa­kih 12–15 sekund?

To je približno tako pogosto kot srčni utrip modrega kita med potapljanjem. Tako se filtrirajo vsi delci, ki bi lahko poškodovali motor. Filtri so v resnici prva obrambna linija vašega motorja, saj ščitijo dele tako, da preprečujejo dostop nezaželenim nečistočam.…
Read More
Ali ste vedeli, da …
28. novembra 2023

…je v motor­je Per­kins vgra­jen kabel­ski snop s pov­preč­no dol­ži­no več kot 66 metrov kabla?

To je enako razponu kril letala Boeing 747. Kabelski snop povezuje vse električne in elektronske komponente vašega motorja in je kot občutljiva živčna nitka osnova za delujoč motor. Električne komponente, kot so sistem za predgrevanje, zaganjalnik, alternator itd. morajo biti…
Read More
Ali ste vedeli, da …
2. marca 2023

…Per­kins® Eco­plus-Fil­ter odstra­nju­je del­ce, manj­še od šti­rih mikronov?

To je približno velikost ene rdeče krvničke, ki je velika pet mikronov in je s prostim očesom ni mogoče videti. Visokokakovostni filtri za gorivo ščitijo vaš motor pri vsakem načinu delovanja in preprečujejo poškodbe motorja, saj lahko že najmanjši delci…
Read More
YouTube

Z nalaganjem videoposnetka se strinjate s pravilnikom o zasebnosti družbe YouTube.
Preberite več

Nalaganje videoposnetka

Ali ste vedeli, da …
3. novembra 2022

…Per­kins hra­ni več kot 4,5 mili­jo­na serij­skih šte­vilk motorjev?

To je približno toliko serijskih številk motorjev, kolikor znaša obseg sonca v kilometrih. Serijske številke so na voljo po vsem svetu in zagotavljajo informacije o letu in državi izdelave motorja ter njegovi natančni konfiguraciji. Vsak motor je posebej zasnovan in…
Read More
YouTube

Z nalaganjem videoposnetka se strinjate s pravilnikom o zasebnosti družbe YouTube.
Preberite več

Nalaganje videoposnetka

Ali ste vedeli, da …
14. marca 2022

… je traj­nost pri Per­kin­su ključ­na vrednota?

Trajnostna proizvodnja je učinkovita proizvodnja - in učinkovitost je dobro za dobičkonosnost. Perkins izvaja trajnostne spremembe z naprednimi postopki in inovacijami izdelkov ter se zavzema za trajnostne proizvodne procese, ki zmanjšujejo tako porabo energije kot tudi nastajanje odpadkov. Najnovejši motorji…
Read More
YouTube

Z nalaganjem videoposnetka se strinjate s pravilnikom o zasebnosti družbe YouTube.
Preberite več

Nalaganje videoposnetka

Ali ste vedeli, da …
8. februarja 2022

… so vsi Per­kins zaga­nja­či zasno­va­ni in pre­iz­ku­še­ni za dol­go življenje?

Zagotovljeno je, da se bodo zagnali približno 36.000-krat, kar je približno desetkrat na dan skoraj 10 let. Originalne Perkins komponente so sinonim za močne zmogljivosti, izjemne kakovosti in visoke zanesljivosti. Kot naša stranka, boste imeli koristi od skoraj 90 let…
Read More
YouTube

Z nalaganjem videoposnetka se strinjate s pravilnikom o zasebnosti družbe YouTube.
Preberite več

Nalaganje videoposnetka

Ali ste vedeli, da …
6. decembra 2021

… smo zmo­žni popra­vi­ti motor­je sta­rej­še od 30 let po stan­dar­du kako­vo­sti nove­ga izdelka?

Ti motorji tako obstajajo dlje kot javni internet. Podjetje BU Power Systems vas lahko celo podpre z motorji, ki niso več v proizvodnji. Dokazali smo procese, s katerimi zagotovimo, da vsak nadomestni motor – nov ali obnovljen – ustreza ustreznim…
Read More
YouTube

Z nalaganjem videoposnetka se strinjate s pravilnikom o zasebnosti družbe YouTube.
Preberite več

Nalaganje videoposnetka

Ali ste vedeli, da …
9. novembra 2020

… Per­kins pre­iz­ku­ša delo­va­nje vseh rezerv­nih delov na simu­li­ra­ni nad­mor­ski viši­ni 4.500 metrov?

To je skoraj toliko kot Mont Blanc, na 4.810 metrih najvišja gora v Alpah in EU. Perkins nadomestni deli so tudi preizkušeni glede njihove tolerance na temperaturna nihanja. To je zato, ker številni Perkins motorji delujejo v nekaterih najzahtevnejših okoljih…
Read More