Czy wiesz, że…

W sil­ni­ku o pojem­no­ści 4,4 litra 360 000 litrów wody prze­pły­wa przez pom­pę wody co 24 godziny.

By 7. września 2018 No Comments

Jest to odpo­wied­nik pię­ciu 40-metro­wych kon­te­ne­rów. Każ­dy pojem­nik ma pojem­ność 67,5 m³.

Dowiedz się wię­cej o pom­pie wody Perkins.