Vidste du det …?

… Per­kins-moto­rer testes for drift ved ‑25 ° C til + 50 ° C?

By 13. november 2017 No Comments

Det­te sik­rer, at alle reser­ve­de­le — f.eks.

Star­te­re og vek­sel­strøms­ge­ne­ra­to­rer — fun­ge­rer påli­de­ligt selv under ekstremt kol­de vejrforhold. 

Her fin­der du vores nuvæ­ren­de vin­ter­kampag­ne for at kom­me igen­nem vin­te­r­en uden problemer.