BU Power Systems Nyheder

Gode sam­ta­ler på EIMA Inter­na­tio­nal 2022

By 28. november 2022 No Comments

Årets 45. EIMA Inter­na­tio­nal til­trak igen i år man­ge udstil­le­re og besø­gen­de fra land­brugs- og gart­ne­ri­ma­skin­sek­to­ren. Med 327.100 besø­gen­de blev det Cor­o­na rela­te­re­de besøgstal fra EIMA 2021 langt over­gå­et. Antal­let af udstil­le­re steg også bety­de­ligt: 1.500 udstil­le­re var på ste­det i år.

Mes­sen var også en fuld­stæn­dig suc­ces for BU Power Systems. “Den per­son­li­ge kon­takt på EIMA er en fan­ta­stisk mulig­hed for nye pro­jek­ter og et vel­lyk­ket sam­ar­bej­de”, siger Ste­fa­no Meneg­hini, Engi­ne Sales Mana­ger hos BU Power Systems Ita­li­en. “Vi er gla­de for man­ge gode sam­ta­ler med kun­der og for­ret­nings­part­ne­re. Man­ge tak til alle besøgende.”

BU Power Systems præ­sen­te­re­de sine tje­ne­ster inden for ser­vi­ce, repa­ra­tion og ved­li­ge­hol­del­se på mes­sen for­u­den for­skel­li­ge Per­kins moto­rer og reser­ve­dels­ud­val­get. Bære­dyg­ti­ge drev­løs­nin­ger spil­le­de også en stor rol­le på mes­sen. Som eks­klu­siv Per­kins distri­butør er BU Power Systems en kyn­dig eks­pert og din kon­takt­per­son i alle spørgs­mål ved­rø­ren­de motoren.