BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems ved EIMA 2021

By 23. september 2021 No Comments

Nedtæl­lin­gen er star­tet. Efter den vel­lyk­ke­de EIMA Digi­tal Pre­view 2020 åbner den “ana­lo­ge” EIMA døre­ne i Bolog­na fra den 19. til den 23. okto­ber 2021. EIMA, som er en inter­na­tio­nal udstil­ling for maski­ner til land­brug og have­ar­bej­de, anses for at være en af de vig­tig­ste bran­che­be­gi­ven­he­der i verden.

BU Power Systems, ver­dens stør­ste Per­kins for­hand­ler, er glad for at være en del af EIMA 2021. På stand C13 i hal 15 vil BU Power Systems præ­sen­te­re et udvalg af Per­kins moto­rer, der er per­fekt til­pas­set kra­ve­ne i land­brugs­ma­ski­ner. Besøg os, motor­eks­per­ter­ne fra BU Power Systems og Per­kins ser frem til at se dig.