YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
3. november 2022

…Per­kins har mere end 4,5 mil­li­o­ner seri­e­num­re på motorer? ?

Det er omtrent lige så mange serienumre, som solens omkreds måler i kilometer. Serienumrene kan findes over hele verden og giver oplysninger om motorens produktionsår og -land samt dens nøjagtige konfiguration. Hver motor er specielt konstrueret og optimeret til sit…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
14. marts 2022

… bære­dyg­tig­hed er en ker­ne­vær­di hos Perkins?

Bæredygtig produktion er effektiv produktion - og effektivitet er godt for rentabiliteten. Perkins driver bæredygtig forandring gennem avancerede processer og produktinnovation og er engageret i bæredygtige produktionsprocesser, der minimerer både energiforbrug og affaldsproduktion. De nyeste Perkins EU Stage IV /…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
8. februar 2022

… alle Per­kins start­mo­to­rer er desig­net og testet til lang levetid?

Det er testet, at de vil starte omkring 36.000 gange, hvilket svarer til cirka ti gange om dagen i næsten 10 år. Originale Perkins-komponenter er synonymt med staerk ydeevne, enestående kvalitet og høj pålidelighed. Som vores kunde nyder du godt…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
6. december 2021

… vi er i stand til at repa­re­re moto­rer, der er over 30 år gam­le i hen­hold til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt produkt?

Disse motorer har således eksisteret længere end det offentlige internet. BU Power Systems er endda i stand til at yde støtte ved motorer, der ikke laengere produceres. Vi har gennemprøvede processer for at sikre, at enhver udskiftningsmotor, hvad enten den…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
9. november 2020

… Per­kins tester funk­tio­nen af alle reser­ve­de­le i en simu­le­ret høj­de på 4.500 meter?

Dette er næsten lige så højt som Mont Blanc, som med 4.810 meter er det højeste bjerg i Alperne og EU. Perkins reservedele testes også for tolerance over for temperatursvingninger. For mange Perkins motorer kører i nogle af de mest…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
4. september 2020

… kom­pres­sions­tryk­ket i en cylin­der i en Per­kins-motor er ca. 30–35 bar?

Dette svarer omtrent til trykket ved en havdybde på 300 m. Vi befinder os således allerede i det område af havet, der er uden lys – det såkaldte dybhav. Alle Perkins motorer er konciperet til at være af høj kvalitet,…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
31. juli 2020

… udstød­nings­tem­pe­ra­tu­ren på en Per­kins® 854 motor er omkring 700 ° Celsius?

Det er omkring 800 x højere end trykket i et bildæk. (mere…)
Read More