Vidste du det …?
28. november 2023

…der er instal­le­ret et led­nings­net med en gen­nem­snit­lig læng­de på mere end 66 meter kabel på Perkins-motorer?

Det er det samme som vingefanget på en Boeing 747. Ledningsnettet forbinder alle de elektriske og elektroniske komponenter i din motor, og som en følsom nervetråd danner det grundlaget for en fungerende motor. Elektriske komponenter som forvarmningssystemet, startmotoren, generatoren osv.…
Read More
Vidste du det …?
31. august 2023

…Per­kins alle­re­de har pro­du­ce­ret 22 mil­li­o­ner moto­rer siden 1932?

Det er dobbelt så mange motorer, som der fødes børn om måneden på verdensplan. Måske er en af disse mange motorer i din maskine. Som officiel Perkins distributør tilbyder BU Power Systems ud over salg af nye motorer også originale…
Read More
Vidste du det …?
5. juli 2023

…Per­kins vand­pum­per kan pum­pe omkring 360.000 liter køle­væ­ske på 24 timers drift?

Det svarer til 2.378 fulde badekar. I et kredsløb fører vandpumpen koldt vand ind i motoren for at køle den ned. Vandet bliver opvarmet af motorens høje temperatur og transporteres derefter ud af motoren til køleren. Ved hjælp af kølesystemet…
Read More
Vidste du det …?
2. marts 2023

…Per­kins® Ecop­lus-fil­ter fjer­ner par­tik­ler, der er min­dre end fire mikrometer?

Det svarer til størrelsen af en enkelt rød blodcelle, som er fem mikrometer stor og ikke kan ses med det blotte øje. Brændstoffiltrene af høj kvalitet beskytter din motor i alle driftstilfælde og forhindrer motorskader, fordi selv de mindste partikler…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
6. december 2021

… vi er i stand til at repa­re­re moto­rer, der er over 30 år gam­le i hen­hold til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt produkt?

Disse motorer har således eksisteret længere end det offentlige internet. BU Power Systems er endda i stand til at yde støtte ved motorer, der ikke laengere produceres. Vi har gennemprøvede processer for at sikre, at enhver udskiftningsmotor, hvad enten den…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
9. november 2020

… Per­kins tester funk­tio­nen af alle reser­ve­de­le i en simu­le­ret høj­de på 4.500 meter?

Dette er næsten lige så højt som Mont Blanc, som med 4.810 meter er det højeste bjerg i Alperne og EU. Perkins reservedele testes også for tolerance over for temperatursvingninger. For mange Perkins motorer kører i nogle af de mest…
Read More
YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Læs mere

Indlæs video

Vidste du det …?
4. september 2020

… kom­pres­sions­tryk­ket i en cylin­der i en Per­kins-motor er ca. 30–35 bar?

Dette svarer omtrent til trykket ved en havdybde på 300 m. Vi befinder os således allerede i det område af havet, der er uden lys – det såkaldte dybhav. Alle Perkins motorer er konciperet til at være af høj kvalitet,…
Read More