Vidste du det …?
6. december 2021

… vi er i stand til at repa­re­re moto­rer, der er over 30 år gam­le i hen­hold til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt produkt?

Disse motorer har således eksisteret længere end det offentlige internet. BU Power Systems er endda i stand til at yde støtte ved motorer, der ikke laengere produceres. Vi har gennemprøvede processer for at sikre, at enhver udskiftningsmotor, hvad enten den…
Read More
Vidste du det …?
9. november 2020

… Per­kins tester funk­tio­nen af alle reser­ve­de­le i en simu­le­ret høj­de på 4.500 meter?

Dette er næsten lige så højt som Mont Blanc, som med 4.810 meter er det højeste bjerg i Alperne og EU. Perkins reservedele testes også for tolerance over for temperatursvingninger. For mange Perkins motorer kører i nogle af de mest…
Read More
Vidste du det …?
4. september 2020

… kom­pres­sions­tryk­ket i en cylin­der i en Per­kins-motor er ca. 30–35 bar?

Dette svarer omtrent til trykket ved en havdybde på 300 m. Vi befinder os således allerede i det område af havet, der er uden lys – det såkaldte dybhav. Alle Perkins motorer er konciperet til at være af høj kvalitet,…
Read More
Vidste du det …?
31. juli 2020

… udstød­nings­tem­pe­ra­tu­ren på en Per­kins® 854 motor er omkring 700 ° Celsius?

Det er omkring 800 x højere end trykket i et bildæk. (mere…)
Read More
Vidste du det …?
4. december 2019

… … Per­kins høj­tryks brænd­stof­sy­ste­mer ope­re­rer ved 2000 bar?

Det er omkring 800 x højere end trykket i et bildæk. (mere…)
Read More
Vidste du det …?
12. juli 2019

… BU Power Systems har i øje­blik­ket ca. 195.000 reser­ve­de­le på lager?

Samlet set har disse reservedele en vægt på knap 160.000 kg - omtrent lig med vægten på (mere…)
Read More
Vidste du det …?
17. december 2018

… Per­kins Exten­ded Life Coo­lant er desig­net spe­ci­elt til din Per­kins motor og hol­der mindst dob­belt så lang som kon­ven­tio­nel­le kølemidler?

Du kan reducere kølemiddelomkostninger med op til 50%. (mere…)
Read More