BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems ved GaLa­Bau 2018

By 17. juli 2018 No Comments

Fra den 12. til den 15. sep­tem­ber 2018 fin­der den 23. udga­ve af GaLa­Bau sted i Nür­n­berg. Mes­sen betrag­tes som en af ​​de vig­tig­ste euro­pæ­i­ske mes­ser omkring have­ar­bej­de og have­an­læg i Tys­kland. I alt 13 udstil­lings­hal­ler og på uden­dør­s­a­re­a­ler til maskin­de­mon­stra­tio­ner viser GaLa­Bau hele spek­t­ret af pro­duk­ter og tje­ne­ster til design, byg­ning og ved­li­ge­hol­del­se af byom­rå­der, grøn­ne og åbne rum.

På det­te års GaLa­Bau vil BU Power Systems, ver­dens stør­ste Per­kins distri­butør, præ­sen­te­re et uddrag af Per­kins-moto­rer i effek­t­om­rå­det 8,2 til 597 kW. Det er kom­pak­te Per­kins-moto­rer, der er klar til den kom­men­de EU-emis­sions­stan­dard “Sta­ge V” i effek­t­om­rå­det fra 8,2 til 105 kW, som er ide­el til brug i have­ar­bej­de og have­ar­bej­de. De nye­ste digi­ta­le innova­tio­ner fra Per­kins, Per­kins® SmartCap og Per­kins® My Engi­ne App vil også bli­ve vist. Des­u­den har boo­th besø­gen­de mulig­hed for at infor­me­re sig om den omfat­ten­de ser­vi­cepor­te­føl­je af Per­kins og BU Power Systems. Besøg os i hal 7, stand 508.