BU Power Systems News

Nová domé­na od 1. červ­na 2022 | www.bu-perkins.cz se stá­vá www.bu-power.cz

By 27. června 2022 No Comments

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems mění 1. červ­na 2022 svou domé­nu. Před­cho­zí domé­na www.bu-perkins.cz skon­čí a bude nahra­ze­na domé­nou www.bu-power.cz. Změ­na se týká také webo­vých strá­nek všech zemí a e‑mailových adres zaměst­nan­ců, napří­klad naše obec­ná e‑mailová adre­sa bude v budouc­nu [email protected]