Věděli jste, že ...?
26. března 2024

…olej v moto­ru Per­kins se fil­tru­je kaž­dých 12–15 sekund?

To je přibližně stejně často jako tlukot srdce modré velryby při potápění. Tím je zajištěno, že jsou odfiltrovány všechny částice, které by mohly motor poškodit. Filtry jsou skutečně první obrannou linií vašeho motoru, protože chrání díly tím, že zabraňují přístupu…
Read More
Věděli jste, že ...?
28. listopadu 2023

…do moto­rů Per­kins se mon­tu­je kabe­lo­vý sva­zek o prů­měr­né dél­ce více než 66 metrů?

To je stejné jako rozpětí křídel Boeingu 747. Kabelový svazek spojuje všechny elektrické a elektronické součásti motoru a jako citlivé nervové vlákno tvoří základ funkčního motoru. Elektrické komponenty, jako je například systém předehřevu, startér či alternátor, musí být dokonale přizpůsobeny…
Read More
Věděli jste, že ...?
2. března 2023

…fil­tr Per­kins® Eco­plus-Fil­ter odstra­ňu­je čás­ti­ce men­ší než čty­ři mikrony?

To je přibližně velikost jedné červené krvinky, která má velikost pět mikronů a není vidět pouhým okem. Vysoce kvalitní palivové filtry chrání váš motor při každém provozním nasazení a zabraňují jeho poškození, protože i ty nejmenší částice mohou vést ke…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Věděli jste, že ...?
3. listopadu 2022

…Per­kins spra­vu­je více než 4,5 mili­o­nu séri­o­vých čísel motorů?

To je přibližně tolik sériových čísel motorů, kolik měří obvod Slunce v kilometrech. Sériová čísla lze nalézt po celém světě a poskytují informace o roce a zemi výroby motoru, stejně jako o jeho přesné konfiguraci. Každý motor je speciálně navržen…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Věděli jste, že ...?
14. března 2022

… udr­ži­tel­nost je základ­ní hod­no­tou spo­leč­nos­ti Perkins?

Udržitelná výroba je efektivní výroba - a účinnost je dobrá pro ziskovost. Perkins podporuje udržitelné změny prostřednictvím pokročilých procesů a inovací produktů a zavazuje se k udržitelným výrobním procesům, které minimalizují spotřebu energie i produkci odpadu. Nejnovější motory Perkins EU…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Věděli jste, že ...?
8. února 2022

… všech­ny star­té­ry Per­kins jsou navr­že­ny a tes­to­vá­ny na dlou­hou životnost?

Je zaručeno, že nastartují přibližně 36 000x, což odpovídá přibližně deseti startům denně po dobu téměř 10 let. Originální komponenty Perkins jsou synonymem masivního výkonu, vynikající kvality a vysoké spolehlivosti. Jako nášzákazník můžete profitovat z téměř 90 let zkušeností s…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Věděli jste, že ...?
6. prosince 2021

… jsme schop­ni opra­vit moto­ry star­ší 30 let pod­le kva­li­ta­tiv­ní­ho stan­dar­du nové­ho výrobku?

Tyto motory jsou tedy na světě déle, než veřejný internet. BU Power Systems vám dokáže poskytnout podporu i pro typy motorů, které se již nevyrábějí. Prověřili jsme veškeré postupy, abychom zajistili, že každý náhradní motor – ať nový nebo repasovaný…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Věděli jste, že ...?
9. listopadu 2020

… Per­kins tes­tu­je funk­ci všech náhrad­ních dílů v simu­lo­va­né nad­moř­ské výš­ce 4 500 met­rů nad mořem?

To je nadmořská výška srovnatelná s vrcholem Mont Blanc, který je s výškou 4 810 metrů nejvyšší horou v Alpách a EU. Náhradní díly Perkins jsou také testovány na odolnost vůči kolísání teploty. Je tomu tak proto, že mnoho motorů…
Read More