Věděli jste, že ...?
28. listopadu 2023

…do moto­rů Per­kins se mon­tu­je kabe­lo­vý sva­zek o prů­měr­né dél­ce více než 66 metrů?

To je stejné jako rozpětí křídel Boeingu 747. Kabelový svazek spojuje všechny elektrické a elektronické součásti motoru a jako citlivé nervové vlákno tvoří základ funkčního motoru. Elektrické komponenty, jako je například systém předehřevu, startér či alternátor, musí být dokonale přizpůsobeny…
Read More
Věděli jste, že ...?
31. srpna 2023

…spo­leč­nost Per­kins vyro­bi­la od roku 1932 již 22 mili­o­nů motorů?

To je dvakrát více motorů, než kolik se měsíčně narodí dětí na celém světě. Možná je jeden z těchto mnoha motorů ve vašem stroji. Jako oficiální distributor Perkins nabízí společnost BU Power Systems kromě prodeje nových motorů také originální náhradní…
Read More
Věděli jste, že ...?
5. července 2023

…vod­ní čer­pa­dla Per­kins mohou za 24 hodin pro­vo­zu pře­čer­pat při­bliž­ně 360 000 lit­rů chla­di­cí kapaliny?

To odpovídá 2 378 plným vanám. V okruhu přivádí vodní čerpadlo do motoru studenou vodu, aby ho ochladilo. Voda se ohřívá vlivem vysoké teploty motoru a poté je dopravována z motoru do chladiče. Pomocí chladicího systému se předchází přehřátí a…
Read More
Věděli jste, že ...?
2. března 2023

…fil­tr Per­kins® Eco­plus-Fil­ter odstra­ňu­je čás­ti­ce men­ší než čty­ři mikrony?

To je přibližně velikost jedné červené krvinky, která má velikost pět mikronů a není vidět pouhým okem. Vysoce kvalitní palivové filtry chrání váš motor při každém provozním nasazení a zabraňují jeho poškození, protože i ty nejmenší částice mohou vést ke…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Věděli jste, že ...?
6. prosince 2021

… jsme schop­ni opra­vit moto­ry star­ší 30 let pod­le kva­li­ta­tiv­ní­ho stan­dar­du nové­ho výrobku?

Tyto motory jsou tedy na světě déle, než veřejný internet. BU Power Systems vám dokáže poskytnout podporu i pro typy motorů, které se již nevyrábějí. Prověřili jsme veškeré postupy, abychom zajistili, že každý náhradní motor – ať nový nebo repasovaný…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Věděli jste, že ...?
9. listopadu 2020

… Per­kins tes­tu­je funk­ci všech náhrad­ních dílů v simu­lo­va­né nad­moř­ské výš­ce 4 500 met­rů nad mořem?

To je nadmořská výška srovnatelná s vrcholem Mont Blanc, který je s výškou 4 810 metrů nejvyšší horou v Alpách a EU. Náhradní díly Perkins jsou také testovány na odolnost vůči kolísání teploty. Je tomu tak proto, že mnoho motorů…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Věděli jste, že ...?
4. září 2020

… kom­pres­ní tlak vál­ce v moto­ru Per­kins je asi 30–35 barů?

To odpovídá přibližně tlaku v hloubce 300 m. Takže jsme již v oblasti moře bez denního světla  - takzvaném hlubokém moři. Všechny motory Perkins jsou vysoce kvalitní konstrukce a díky rozsáhlému testování také dobře fungují za náročných podmínek. Tento příklad…
Read More